25-02-2021 - Løbende opdatering ift. COVID-19 !

Torsdag d. 25/2-2021 - Opdateret efter statsministeriets udmelding.
Med den seneste udmelding fra statsministeriet d. 24/2-21 hvor de gældende restriktioner er blevet lempet, kan vi nu åben op for klubbens træninger igen. 
Fra på tirsdag d. 2/3 starter vi derfor op igen, men da vi max. må være 25 i en gruppe, og for stadig at tage vores forbehold ift. corona starter vi op med de samme hold-zoner som vi har brugt tidligere. 

Vi skal selvfølgelig stadig huske på retningslinjerne ift. corona:
- Vask hænder tit, eller brug håndsprit.
- Host eller nys i ærmet, undgå at spytte eller snyde næse når vi kører i skoven.
- Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
- Hold afstand og bed andre tage hensyn.
- Mød ikke op til træning, hvis du har symptomer på covid-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med covid-19.

Der vil blive slået træninger op på Facebook som tidligere.

Vi glæder os til at kunne køre sammen i skoven igen. :)

Mandag d. 1/2-2021 - Opdateret efter statsministeriets udmelding.
Med den seneste udmelding fra statsministeriet d. 28/1-21 hvor de gældende restriktioner blev forlænget til og med d. 27/2-21, blandt andet fordi den meget smitsomme britiske corona-variant breder sig, bliver klub-træningerne ligeledes aflyst til og med d. 27/2-21. Der kommer ny udmelding når vi kender situationen omkring d. 27/2. 

Onsdag d. 13/1-2021 - Opdateret efter statsministeriets udmelding. 
Med den seneste udmelding fra statsministeriet omkring forlængelse af restriktionerne indført d. 5/1-21 indtil d. 7/2-21, bliver klub-træningerne ligeledes aflyst indtil 7/2-21. Vi melder yderligere ud vedr. klub-træninger når vi kender situationen omkring d. 7/2.

Tirsdag d. 5/1-2021 - Opdateret efter statsministeriets udmelding. 
Med den seneste udmelding fra statsministeriet omkring den nye og mere smitsom corona-virus variant samt at forsamlingsloftet sænkes fra max. 10 til max. 5 personer, og at man opfordres til kun at se sin nærmeste familie, har klubbens bestyrelse besluttet at alle klub-træninger aflyses fra d. 6/1 og indtil 17/1. Vi melder yderligere ud vedr. træninger når vi kender situationen omkring d. 17/1.      

Onsdag d. 16/12-2020 - Opdateret efter statsministeriets udmelding.
Fra den 16. december er al indendørs idræt i Danmark lukket. Udendørs idræt må kun finde sted med højst 10 deltagere, uanset alder. Du finder mere information om de skærpede restriktioner i Danmark i Sundhedsministeriets pjece. 

Denne udmelding har ikke yderligere påvirkning ift. de tiltag der allerede er taget i klubben, som du kan læse om nedenfor.
 

Mandag d. 7/12-2020 annoncerede statsministeriet endnu en række tiltag for at nedbringe smittetallet. 

Derfor har DGI samme dag sendt en mail til alle formænd i de 6.400 foreninger med information om de nye restriktioner

Indendørs idræt lukkes ned i 38 kommuner, inkl. Hillerød.

I 38 kommuner, hvor smitteudviklingen er særlig bekymrende, har myndighederne indført en række restriktioner, der gælder fra 9. december til 3. januar. Det betyder blandt andet:

  • Al indendørs idræt lukkes ned
  • Udendørs idræt lukkes ikke, men kan afvikles når de øvrige retningslinjer følges
  • Forsamlingsforbuddet om max 10 personer gælder alle uanset alder
  • Myndighederne opfordrer til, at man tager restriktionerne fra sin hjemkommune med sig, hvis man krydser kommunegrænsen. Hvis man bor i en af de 38 kommuner, kan man såleles godt spille fodbold i en anden af de 38 kommuner, men ikke i øvrige kommuner.

Det positive budskab i dette er børnene i klubben kan fortsætte med at vi køre MTB, men at vi også her bliver ramt af forsamlingsforbuddet om max. 10 personer.
Du kan læse mere om opdeling af børne-grupperne på klubbens FB-side, men når I møder op ved græsarealet (orange område på nedenstående oversigt) vil dit barn blive henvist til det hold som barnet skal køre med. Børne-holdene vil være spredt ud på græs-arealet med passende afstand, så corona restriktionerne efterleves. 
Der må jo kun være 10 på hvert hold, inkl. træner/guide, så vi kan ikke have så mange forældre med som vi plejer, men måske får vi brug for at de kører med et hold som hjælpere.

Max ti voksne til idræt gør det svært.

De landsdækkende retningslinjer om, at forsamlingsforbuddet er på max 10 personer, bliver forlænget til den 28. februar. Børn og unge på 21 år og nedefter er undtaget, de må være max 50 til idræts- og foreningsarrangementer uden overnatning.

For voksen træning betyder det at den tidligere indførte zone-inddeling forlænges frem til d. 28. februar 2021.

Zone inddelingen vil derfor fortsætte for klubbens voksen-hold på vores 3 ugentlige trænings-dage, tirsdag, torsdag og lørdag.

Området omkring det gamle teglværk på Frydenborgvej 27 forbliver opdelt i zoner, så der bliver en zone til hver hold-type. En zone til Touring, en anden zone til Flow&Fun, en tredje zone til Qvinder og en fjerde zone til Basebike og Mandfolk.

- For at vi har en ide om hvor mange der kommer til træningen bliver der for hver enkelt hold-type oprettet en separat FB begivenhed, som bl.a. vil indeholde hvem der er instruktør/guide på turen, hvilken zone man skal benytte, parkerer i (hvis man er i bil), mødes i og starte fra.

- Vi beder dig om at tilmelde dig den begivenhed, som du vil deltage i. Dermed kan vi se hvor mange der har tilmeldt sig og vurdere om der skal deles op i yderligere hold hvis der er mere end 10 tilmeldte.

- Vi beder dig om at udvise fleksibilitet i de tilfælde hvor der skal køres mere end et hold pr. hold-type og melde dig som guide, hvis vi står i en situation hvor klubben ikke selv kan stille op med tilstrækkeligt antal instruktører/guides.

- Vi beder dig om at møde op direkte i den zone som du har tilmeldt dig til, så tæt på start så der ikke bliver unødig ventetid. Instruktører/guides vil være der lidt før og være klar til at tage imod i den specifikke zone.

Oversigt over de voksnes zoner:

- Rød zone, zone 2 : Touring hold
- Grøn zone, zone 3 : Flow & Fun
- Blå zone, zone 4 : Basebike og Mandfolk
- Lilla zone, zone 5 : Q-hold

Vi har tidligere set at zone-inddelingen virker og håber på alles forståelse for disse tiltag i den kommende periode.
Vi glæder os til at se jer til træning i den kommende periode

Mange hilsner og på gensyn fra

Bestyrelsen og instruktør/guide teamet i
Sponz MTB klub