VIGTIG information ift. COVID-19 !

Fredag d. 23/10-2020 annoncerede statsministeren nye restriktioner, som rammer foreningslivet hårdt. Forsamlingsforbuddet sænkes blandt andet til 10 personer fra mandag d. 26/10 og fire uger frem.

Et stort lyspunkt er dog, at børn og unge fritages for det sænkede forsamlingsforbud. For børn og unge under 21 år fastholdes forsamlingsforbuddet på 50 personer inkl. evt. ansvarlige personer (trænere/guides), som er ældre end 21 år.

DIF og DGI er glade for, at børn og unge under 21 år konkret fritages fra reglerne om forsamlingsforbuddet på 10 personer, og en større del af vores idrætsaktiviteter kan således fastholdes på uændrede vilkår.

Ovenstående betyder at klubben igen indfører zone-inddeling som tidligere på året, i første omgang for den kommende fire ugers periode.

Som det også fremgår så berører dette ikke vores børn og unge, hvor forsamlingsforbuddet stadig er på max. 50 personer, så her skal børnene stadig mødes på græs-arealet, hvor der vil blive delt hold som sædvanligt. Vi skal dog henstille til at voksne/forældre som ikke er en del af træningen holder passende afstand og tager deres forholdsregler.

Zone inddelingen vil derfor kun gælde vores voksen-hold på vores 3 ugentlige trænings-dage, tirsdag, torsdag og lørdag.

Området omkring det gamle teglværk på Frydenborgvej 27 opdeles igen i zoner, så der bliver en zone til hver af den voksnes hold-typer. En zone til Turbo, en anden zone til Touring, en tredje zone til Flow&Fun, en fjerde zone til Qvinder og en femte zone til Basebike og Mandfolk.

- For at vi har en ide om hvor mange der kommer til træningen bliver der for hver enkelt hold-type oprettet en separat FB begivenhed, som bl.a. vil indeholde hvem der er instruktør/guide på turen, hvilken zone man skal benytte, parkerer i (hvis man er i bil), mødes i og starte fra.

- Vi beder dig om at tilmelde dig den begivenhed, som du vil deltage i. Dermed kan vi se hvor mange der har tilmeldt sig og vurdere om der skal deles op i yderligere hold hvis der er mere end 10 tilmeldte.

- Vi beder dig om at udvise fleksibilitet i de tilfælde hvor der skal køres mere end et hold pr. hold-type og melde dig som guide, hvis vi står i en situation hvor klubben ikke selv kan stille op med tilstrækkeligt antal instruktører/guides.

- Vi beder dig om at møde op direkte i den zone som du har tilmeldt dig til, så tæt på start så der ikke bliver unødig ventetid. Instruktører/guides vil være der lidt før og være klar til at tage imod i den specifikke zone.

Oversigt over de voksnes zoner:

- Gul zone, zone 1 : Turbo hold
- Rød zone, zone 2 : Touring hold
- Grøn zone, zone 3 : Flow & Fun

- Blå zone, zone 4 : Basebike og Mandfolk
- Lilla zone, zone 5 : Q-hold

Vi har tidligere set at zone-inddelingen virker og håber på alles forståelse for disse tiltag i den kommende periode.
Vi glæder os til at se jer til træning i den kommende periode

Mange hilsner og på gensyn fra

Bestyrelsen og instruktør/guide teamet i
Sponz MTB klub