Bestyrelsesmøde 7-2021
Tidspunkt
08.09.2021 kl. 18.00 - 08.09.2021 kl. 21.00
Sted
Sponz MTB klub
Mødested
Mødeværket kl. 00.00
Beskrivelse

Bestyrelsesmøde i Sponz MTB Klub.

Dagsorden:

1. Gennemgang af referat fra sidste møde
2. Økonomi og budgetopfølgning
3. Indkomne mails
4. Igangværende projekter
5. Eventuelt

Sponz MTB Klub